Squash Logo.png

Eleccións 2018

Eleccións 2018

Este ano 2018 convocáronse eleccións na Federación Galega de Squash: Asemblea e Presidente.

Tras celebrarse o sábado 28 de abril a Asemblea Extraordinaria Eleccións 2018 publícase a seguinte documentación, relativa ás eleccións: Acta Asemblea Extraordinaria, Convocatoria de Eleccións 2018, Regulamento Electoral 2018 , Calendario Electoral 2018 (Aprobados pola Secretaría Xeral para o Deporte), Censos Definitivos, Listado definitvo de membros da Asemblea da FGS e Candidaturas Definitivas a Presidente e Comisión Delegada da FGS.

Please select listing to show.