Squash Logo.png

Política de privacidade

A Federación Galega de Squash infórmalle sobre a súa Política de Privacidade, sobre o tratamento e protección dos datos persoais dos/as usuarios/as e clientes/as que poden ser recollidos navegando ou contratando servizos a través do sitio web https://www.fgsquash.org/.

Neste sentido, a Federación Galega de Squash garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, reflectida na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal e Garantía dos dereitos dixitais (LOPD GDD). Tamén cumpre o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, sobre a protección das persoas físicas (GDPR).

O uso do sitio web implica a aceptación desta Política de Privacidade así como as condicións incluídas no Aviso Legal.

Identidade responsable

 • Titular: Federación Galega de Squash.
 • NIF: G36644680
 • Enderezo: : Rúa Fotógrafo Luis Ksado, nº17 – 1ª andar, oficina 11, Casa do Deporte, 36209 Vigo (Pontevedra) – España.
 • Correo electrónico: info@fgsquash.org
 • Páxina web: https://www.fgsquash.org/

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos seus datos persoais, o Titular aplicará os seguintes principios que se axustan aos requisitos do novo regulamento europeo de protección de datos (GDPR):

 • Principio de legalidade, lealdade e transparencia: o Titular sempre requirirá o consentimento para o tratamento de datos persoais cun ou varios fins específicos sobre os que se informará previamente ao/á usuario/a con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: o Titular solicitará só os datos estritamente necesarios para o propósito ou os fins que o soliciten.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: o Titular conservará os datos persoais recollidos durante o tempo estritamente necesario para o propósito ou os fins do tratamento. O Titular informará ao/á usuario/a do período de conservación correspondente segundo o propósito.
  No caso de subscricións, o Titular revisará periodicamente as listas e borrará os rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: os datos persoais recollidos serán tratados de tal xeito que se garanta a súa seguridade, confidencialidade e integridade.
  O propietario toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

Obtención de datos persoais

Para navegar por https://www.fgsquash.org/ non é preciso proporcionar información persoal.

Vostede facilita os seus datos persoais cando cobre algún dos formularios existentes na web: formulario de contacto, solicitude de licencia federativa, afiliación de club ou inscrición nun torneo.

Dereitos

O Titular informa que sobre os seus datos persoais ten dereito a:

 • Solicitar acceso aos datos almacenados.
 • Solicitar unha rectificación ou cancelación.
 • Solicitar a limitación do seu tratamento.
 • Opoñerse ao tratamento.

Non pode exercer o dereito á portabilidade de datos.

O exercicio destes dereitos é persoal e polo tanto deberá exercelo directamente a persoa interesada, solicitándollo directamente ao Titular, o que significa que calquera cliente/a, abonado/a ou colaborador/a que facilitou os seus datos en calquera momento pode poñerse en contacto coa Federación Galega de Squash e solicite información sobre os datos que almacenou e como os obtivo, solicite a súa rectificación, se opoña ao seu tratamento, limite o seu uso ou solicite a cancelación destes datos nos ficheiros do Titular.

Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición deberá enviar un correo electrónico a info@fgsquash.org xunto coa proba válida en dereito como fotocopia do DNI ou equivalente.

Vostede ten dereito a unha protección xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se considera que o tratamento de datos persoais que lle corresponde infrinxe o regulamento.

Finalidade do tratamento de datos persoais

Cando se conecta ao sitio web para enviar un correo electrónico ao propietario, se subscribe ao seu boletín ou fai un contrato, está a proporcionar información persoal sobre a que o responsable é a Federación Galega de Squash. Esta información pode incluír datos persoais como o seu enderezo IP, nome e apelidos, enderezo físico, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e outra información. Ao proporcionar esta información, dá o seu consentimento para que a súa información sexa recollida, usada, xestionada e almacenada só como se describe no Aviso legal e nesta Política de Privacidade.

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do Titular son diferentes segundo o sistema de captación de información.

Hai outros propósitos para os que o Titular procesa datos persoais:

 • Garantir o cumprimento das condicións establecidas no Aviso legal e na lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio web.
 • Para analizar a navegación do usuario. O propietario recolle outros datos non identificativos que se obteñen mediante o uso de cookies descargadas no ordenador do usuario ao navegar polo sitio web cuxas características e finalidade están detalladas na Política de cookies.

Seguridade de datos persoais

Para protexer os seus datos persoais, o propietario toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, mal uso, acceso inadecuado, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.

A seguridade dos datos está garantida, xa que se toman todas as medidas de seguridade necesarias para iso. Podes consultar a súa política de privacidade para obter máis información.

A Federación Galega de Squash informa ao/á Usuario/a que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiras organizacións, coa excepción de que dita transferencia de datos estea cuberta por unha obriga legal ou cando a prestación dun servizo implica a necesidade dunha relación contractual. Neste último caso, a transferencia de datos ao terceiro só se realizará cando a Federación Galega de Squash teña o consentimento expreso do/a Usuario/a.

Non obstante, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais e, neses casos, o/a Usuario/a estará obrigado a informar sobre a identidade do/a colaborador/a e o propósito da colaboración. Sempre se fará coas máis estritas normas de seguridade.

Contido doutros sitios web

As páxinas deste sitio web poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutros sitios web compórtase exactamente do mesmo xeito que se visitase o outro sitio web.

Estes sitios web poden recoller datos sobre vostede, usar cookies, incorporar un código adicional de seguimento de terceiros e supervisar a súa interacción usando este código.

Política de cookies

Para que este sitio web funcione correctamente, precisa usar cookies, que é información que se garda no seu navegador web.

Na páxina Política de cookies pode consultar toda a información relacionada coa política de recollida, o propósito e o tratamento das cookies.

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento.

Para contactar co propietario, subscribirse a un boletín ou facer comentarios neste sitio web debe aceptar esta política de privacidade.

Categorías de datos persoais

As categorías de datos persoais tratados polo titular son:

 • Datos de identificación
 • Non se tratan categorías de datos especialmente protexidas

Retención de datos persoais

Os datos persoais que proporcione ao Titular conservaranse ata que solicite a súa eliminación.

Destinatarios de datos persoais

 • Google Analytics é un servizo de análise web proporcionado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).
  Máis información en: https://analytics.google.com.
  Google Analytics usa “cookies”, que son ficheiros de texto localizados no seu ordenador, para axudarlle ao Titular a analizar o uso que fan os/as usuarios/as do sitio web. A información xerada pola cookie sobre o uso do sitio web (incluída a dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google en servidores dos Estados Unidos.

A páxina de Política de privacidade de Google explica como Google xestiona a privacidade con respecto ao uso de cookies e outra información.

Tamén pode ver unha lista dos tipos de cookies empregados por Google e os seus colaboradores e toda a información relacionada co uso de cookies publicitarias .

Navegación na web

Na navegación por https://www.fgsquash.org/ pódense recompilar datos non identificativos, que poden incluír a dirección IP, xeolocalización, un rexistro de como se usan servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos.

O sitio web utiliza os seguintes servizos de análise de terceiros:

 • Google Analytics

O propietario usa a información obtida para obter datos estatísticos, analizar as tendencias, administrar o sitio, estudar os patróns de navegación e recoller información demográfica.

Precisión e veracidade dos datos persoais

Vostede acepta que a información proporcionada ao Titular é correcta, completa, precisa e actual, ademais de mantela debidamente actualizada.

Como usuario/a do sitio web, vostede é o/a único/a responsable da veracidade e a corrección dos datos enviados ao sitio web, eximindo á Federación Galega de Squash de calquera responsabilidade ao respecto.

Aceptación e consentimento

Como usuario/a do sitio web, declara ter sido informado das condicións sobre a protección de datos persoais e acepta o seu tratamento por parte da Federación Galega de Squash do xeito e para os efectos indicados nesta Política de Privacidade.

Revocabilidade

Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición deberá enviar un correo electrónico a info@fgsquash.org xunto coa proba válida en dereito como fotocopia do DNI ou equivalente.

O exercicio destes dereitos non inclúe información que a Federación Galega de Squash está obrigada a gardar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

Cambios na política de privacidade

O Titular resérvase o dereito a modificar esta Política de privacidade para adaptala ás novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como ás prácticas da industria.

Estas políticas estarán en vigor ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.