squash_logo.png

Seguro deportivo de maiores de 16 anos

Seguro deportivo de maiores de 16 anos

Seguro deportivo de mayores de 16 años

Información urxente para todos os federados e federadas maiores de 16 anos.

En caso de accidente deportivo, chamade primeiro á RFES: 656 259 950 / 656 259 764.

Neta ligazón tedes toda a información: póliza de accidente, protócolo de Actuación, centros concertados:

https://www.realfederaciondesquash.com/seguro-deportivo/